Rekomendacje – szkolenia z komunikacji - Consulting Partners

Lista dopuszczonych do kolejnej rundy aplikacji w programie subwencji Kanadyjskiego Grantu Innowacyjnego: --F4/W/PODKARPACKIE-, Modułowy robot przemysłowy – nowość na rynku robotyki., MULTIROBOTYKA SP Z O O, Dla tego wniosku ogłoszono środki na symulacje szkoleniowe. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia biznesowe najlepiej zrealizuje szkoleniowiec z referencjami. --B7/T/LUBELSKIE-, Poszerzenie oferty przedsiębiorstwa poprzez zakup linii technologicznej do diagnostyki samochodowej, CENTRUM DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ AUTO ZIENTEK JANUSZ ZIENTEK, Dla tego wniosku przyznano subwencję na gry team building. Rekomendowany trener HR: Andrzej Batko. Zalecane w instytucie ODiTK --D0/X/PODLASKIE-, kompleksowe przygotowanie technologii numerycznej w firmie w celu zwiększenia wydajności i jakości produkcji krzeseł., Tadeusz Moskała PPTU STOLMOS, Dla tego wniosku zatwierdzono subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Mateusz Tymochowicz. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji Berndson --E9/X/MAŁOPOLSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie nowoczesnej usługi rehabilitacji kończyn dolnych pacjentów dziecięcych z dysfunkcjami chodu, Centrum Fizjoterapii STATERA A. Lorenc-Duc, J. Nowak-Adamczyk spółka cywilna, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dofinansowanie na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Batko. Zalecane w agencji Brainstorm --A1/T/ŚLĄSKIE-, Poszerzenie oferty o innowacyjny produkt kosmetyczny o miejscowym działaniu rozgrzewającym., "WATS" PIASECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Dla tego zgłoszenia przyznano dofinansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Santorski. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Instytut Rozwoju Biznesu --5/Z/ŁÓDZKIE-, wielopoziomowe usprawnienie innowacji produktowej – systemu eksperckiego do wieloparametrowej optymalizacji działań telemarketingowych i sprzedażowych w oparciu o duże, zmienne i różnorodne zbiory danych i algorytmy samouczące się, BIG DATA PROCESSING , Dla tego projektu zatwierdzono dofinansowanie na gry team building. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Herra. Zalecane treningi menedżerskie w agencji House of Skills --A2/B/LUBUSKIE-, Unikalna mobilna usługa polegająca na segregacji i produkcji kruszyw w oparciu o recycling odpadów betonowych żelbetowych w miejscu ich wytworzenia z wykorzystaniem mobilnego systemu segregacji, WSZOŁA ZDZISŁAW Firma Handlowa "TRANSBUD - WULKAN", Dla tego projektu zatwierdzono subwencję na gry team building. Rekomendowany trener zarządzania: Andrzej Batko. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Progress project --DD4/T/MAZOWIECKIE- Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Szymon Batko. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Certes

11.11.2016. 10:24