Materiały - symulacje szkoleniowe

Gry symulacyjne w naszym projekcie dla inżynierów będą bazowały na następującym materiale uzupełniającym.

Gorąco prosimy uczestników naszych wykładów i gier strategicznych w ramach ścieżki inżynierskiej o opanowanie najważniejszych treści z przedstawionych tu źródeł przed wykładem Autorskie Gry Symulacyjne.

Ekonomika transportu samochodowego.

Uzdrowiska Polskie Informator

Projektowanie sieci wodociągowych.

Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne

Wielowymiarowe układy regulacji

Lokalizacja uszczelnień w przewodowych liniach telefonicznych

Maszyny i urządzenia energetyczne czI

Fizyka dla kl.III Technikum

Zadania z równań różniczkowych cząstkowych

Stacje elektroenergetyczne

Metrologia warsztatowa czIIAtlas sprzętu pomiarowego

Remonty budynków i wzmocnienie konstrukcji

Tyrystory i ich zastosowanie

Mała encyklopedia prawa.

Uzwojenie transformatorów energetycznych. Budowa i obliczanie.

Przekładnie stożkowe konstruukcja i technologia.

Nowoczesna technologia. Spajanie metali.

Procesy cieplne i wilgotnościowe w budynkach

Energetyka dziś i jutro

Rysunek techniczny elektryczny

Fundamenty fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie

Wartościowanie pracy w przedsiębiorstwie

Przewodnik po technice mikrokomputerowej

Spawanie gazowe w pyt. i odpowiedziach

Słownik roślin użytkowych

TURBO BASIC.Przewodnik programisty

Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze

Poliuretany.Chemia.Technologia, zastosowanie

Europa jutro

Co i jak w assemblerze.cz.II. 85str.,20cm.

Badanie maszyn elektrycznych w przemyśleWyd.III. 514str.,24cm.

W sieci Unix Sieci lokalne i rozległe 212 str., 24 cm

Ultradżwięki i ich zastosowania Wyd I 410s,20cm

Roboty przemysłowe Projektowanie układów mechanicznych Wyd.I 292 str., 23 cm

Geografia-podręcznik dla szkoły średniejPolska w Europie Wyd VI 269 str., 24 cm

MS-DOS 6.0 bez tajemnic Wyd.II 279 str., 23 cm

Borland Pascal 7.0 z elementami programowania cz.Ic programy narzędziowe 341 str., + skorowidz

Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne

Język C++ 700 str., 24 cm

Od arkusza do arkusza 107 str., 24 cm

Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski Wyd.XI 618 str., 24 cm

Elektroniczna wymiana dokumentacji 214 str., 24 cm

Nowa encyklopedia powszechna PWN t.2 D-H Wyd 1

Polityka gospodarcza

Wielki słownik angielsko-polski A-N

Ekologia - eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności 735 str,24 cm

Word 6.0 po polsku 342 str, 20 cm

Słownik wyrazów obcych Wydanie nowe 1185 str, 24 cm

Encyklopedia pistoletów i rewolwerów 272 str, 24 cm

Metrologia wielkości geometrycznych 470 str, 24 cm

Zobowiązania - część ogólna 312 str, 20 cm

Kodeks pracy - komentarz

Ekonomia - Mikroekonomia 570 str, 24 cm

Proces karny część ogólna 379s 23cm

Człowiek istota społeczna 575 str, 20 cm

Badania marketingowe.Podstawowe metody i obszary zastosowań 361s 24cm

Elementy informatyki użytkowanie komputera + D-35 610 str, 24 cm

Socjologia dla prawników i politologów

Finanse publiczne - Praktyka i zastosowanie 291 str, 24 cm

FrontPage 2002/XP PL -ćwiczenia praktyczne 108 str. 24 cm

Rynek papierów wartościowych Wyd. IV zaktual. i rozsz.

Analiza funkcjonalna

19.01.2015. 00:03

Lektury dodatkowe - gry menedżerskie

Gry strategiczne w naszym projekcie dla kierowników produkcji będą stworzone na przedstawionym tutaj materiale informacyjnym.

Gorąco prosimy abiturientów realizowanych u nas zajęć i gier decyzyjnych dla kierowników produkcji o przeglądnięcie przedstawionych tu lektur przed wykładem Gry Strategiczne.

Stacje obsługi samochodów

49 województw

Technika pomiarów

Gry motywacyjne – podstawy praktyczne

Matematyczna Praktyka stabilności.

Maszyny przepływowe cz II

Maszyny i urządzenia energetyczne czIII

Wprowadzenie do uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej

Mały Poradnik odlewnika

Zarys elektrotechniki

Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie

Wielki słownik z suplem.A-K niemiecko-polski t.I

Rysunek zawodowy dla ZSzZ

Chemia fizyczna

Systemy elektroenergetyczne

Fundamenty automatyki napędu elektrycznego

Podstawy nauki zarządzania

Stany nieustalone maszyn elektrycznych prądu przemiennego

Pomiary cieplne i energetyczne

Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.IV

Rysunek zawodowy dla malarza budowlanego i sztukatora

Samorząd w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy Zbiór przepisów

Pożyteczne resztki

Bezpieczeństwo i higiena pracy skrypt dla słuchaczy ,szkolenie kurs

IBM.PC dla każdego

Elementy rachunkowości zarządczej

Układy scalone CMOS

Angielska gramatyka na wesoło

Przemiany energii elektrycznej.Zagadnieni wybrane. Wyd.II. 386str.,23cm.

Elektronika dla studentów fizyki.Wyd II. 285str.,23cm.

Dzieje Polski 1501-1795 Wyd.IV 184 str., 25 cm

Wstęp do prawoznawstwa

Interdyscyplinarne Podstawy ochrony środowiska przyrodniczego 240 str., 24 cm

Encyklopedia szkolna. Historia

MIDI muzyczny standard dla komputerów 221 str., 21 cm

Prawoznawstwo 193 str., 20 cm

Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne

Corel Draw 5.0 471 str., 24 cm

Język angielski wybrane ćwiczenia dla początkujących 263 str., 24 cm

Ekonomia - przewodnik dla studiujących 385 str., 20 cm

Kodeks postępowania administracyjnego - komentarz St.pr.30.04.94 Wyd.II 757 str., 24 cm

Pisarze polscy XX wieku sylwetki

Encyklopedia biznesu T.1 736 str.24 cm

Zarys powszechnej historii państwa i prawa Wyd.VI 399 str,21 cm

Rachunkowość od podstaw 416 str,21 cm

Fundamenty elektroniki półprzewodnikowej Wyd.II 328 str, 24 cm

Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach Wyd.II 397 str, 24 cm

Rozpylanie cieczy w urządzeniach energe-tycznych

Geografia państw świata tł.z j. ang. 511s 28cm

Mikroekonomia 570 str, 24 cm

Od probówki do multimediów czyli jak stosować komputery w nauczaniu chemii 207 str, 24 cm

Zarządzanie międzynarodowe 255 str, 21 cm

Podstawy bankowości 143 str, 24 cm

Psychologia wychowawcza 371 str, 24 cm

Negocjacje 185s 20cm

Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne 384 str, 24 cm

Rachunkowość zarządcza wyd.2 385s 23cm

Matematyka finansowa.Elementy teroetycznprzykłady, zadania. wyd 4 358s 23cm

Na ramionach olbrzymów. Życie i dzieło twórców współczesnej fizyki. 339s 20cm

Wielki słownik polsko-angielski A-Ó 800 str, 24 cm

Pracownia fizyczna wspomagana komputerem

31.12.2014. 00:02

Baza wiedzy - gry biznesowe

Serdecznie prosimy absolwentów realizowanych u nas zajęć i symulacji biznesowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeczytanie przedstawionych tu źródeł jako aneks do programu Gry Decyzyjne.

Teoria struktury administracji państwowej

Leksykon przezwajania silników indukcyjnych

Podstawy hydrometalurgii
Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
Systemy prawne regulujące międzynarodowe przewozy towarów kolejami
Gospodarka cieplna czII
Wielki słownik techniczny polsko-rosyjski
Chemia dla klasy L.O.
Silniki spalinowe małej i średniej mocy
Przewodnik techniczny kierownika budowy
Projektowanie elektrycznych urządzeń sterowania blokady i sygnaliz.
Stalowe pomosty użebrowane
Ubezpieczenia komunikacyjne
Mechanika techniczna /prot.nr 22-zamiany
Telemonter BHP
Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz. Układy Wyd. II popr.
Pzegląd obliczeń zmęczeniowych
Rozwój podstawowych pojeć chemicznych
Fortran IV dla maszyn jednolitego systemu.
Modułowe i mikroprogramowalne uklady cyfrowe
Informatyka. Przewodnik dla ekonomistów
1000 słów o chemii i broni chemicznej
Gospodarka finansowa przedsiębiorstw państwowych
Oczyszczenie przemysłowych gazów odlotowych
Przewodnik kierownika budowy t.II
Pojazdy włoskie
COREL ORAW wersja 2.0 Podręcznik użytkownika.
System DOS dla początkujących wersja 5.0
Rozmówki angielskie
ChiWriter 4.0. 177str.23cm.
Nieliniowe elektroniczne układy analogowe.Wyd. I. Podręcznik akademicki. 429str.,23cm.
Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw 261str,20cm.
Maszynoznawstwo Wyd XVI 470s,23cm
Prawo jazdy Wszystkie pytania testowe ABT Wyd.II 325 str., 20 cm
Ślusarstwo w pytaniach i odpowiedziach Wyd.VIII 410 str, 20 cm
Excel 4.0 Microsoft ćwicz z nami Wyd.I 136 str., 23 cm
Instalacje przemysłowe Wyd.IX Podręcznik dla technikum 414 str., 20 cm
Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
Kapitalizm kontra kapitalizm 311 str., 19 cm
Wielki słownik rosyjsko-polski T.2 Wyd.IV 799 str., 24 cm
Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie 2 - Wysoka fala proroctw: Hegel, Marks inastępstwa 422 str., 20 cm
Język C++ Wyd.II 700 str., 24 cm
Pzegląd ekonomii Wyd 1 363s 24cm
Bezpieczeństwo i higiena pracy Podręcznik dla technikum Wyd.V 238 str,20 cm
Pzegląd rachunkowości - zbiór zadań 168 str,24 cm
Aby osiągnąć cel 190 str, 20 cm
Inżynieria zarządzania cz.2 Strategie wytwarzania, projektowanie procesów i systemów produkcyjnych Wyd.II 399 str, 24 cm
Testy z matematyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia 251 str, 20 cm
Zaawansowane metody oczyszczania ścieków
Słownik techniczny włosko-polski Wyd.III 295 str, 24 cm
Księga pierwiastków chemicznych 429 str, 24 cm
Prawo amerykańskie Wyd.III 292 str, 24 cm
Układy elektroniczne cz.1 Układy analogowe liniowe Wyd.3 467 str, 24 cm
Matematyka dla studentów wyższych uczelni technicznych 660 str, 24 cm
Słownik poprawnej polszczyzny 1786 str, 24 cm
Rachunkowość małych firm 238s 24cm
Rachunkowość finansowa
Elementy statystyki w zadaniach 223 str, 24 cm
Word 2000 w.polska 844 str, 24 cm
HTML 4 Vademecum profesjonalisty Wyd.II D-217 1142str. 24 cm
Recykling materiałów polimerowych 236 str, 24 cm
Excel 2003 PL - porgramowanie w VBA vademecum profesjonalisty + D-271 871 str, 24 cm

14.12.2014. 00:04

Ranking Firmy Szkoleniowe w Polsce

Potencjał zarówno małej jak i dużej firmy to nie wyłącznie wartość giełdowa lub kapitał, ale również pracownicy. W dużej mierze to od nich zależy powodzenie w biznesie, bez względu na pole działania. Dlatego nie będzie żadnym zaskoczeniem, że nasze biznesy tak chętnie dbają o kompetencje swojej kadry. Od jakiegoś czasu wyraźnie widać w szkoleniowym biznesie prawdziwy boom. Nie zahamował tego nawet miniony problem w gospodarce.

Od czasu transformacji gospodarczej niemałą frekwencją cieszą się treningi menedżerskie – czytamy z posumowania opracowania Najlepsze Szkolenia Dla Firm. Nie jest tajemnicą, że kadra menedżerska o wysokich kwalifikacjach to podstawa interesu. Przedsiębiorstwa często przygotowują warsztaty z zarządzania projektami, z rozwoju osobowości, z motywowania zespołu albo z budowania zaangażowania.

Warsztaty takie charakteryzuje się jako otwarte i zamknięte. Te ostatnie organizowane są na polecenie konkretnych przedsiębiorstw. Szkolą się w nich wyłącznie menedżerowie tych przedsiębiorstw. Szkolenia otwarte, jak wynika to z nazwy, przeznaczone są dla każdego, kto jest zainteresowany daną tematyką. Niestety, wszyscy, którzy korzystają z takich kursów otwartych muszą najczęściej regulować płatność za nie własnymi pieniędzmi. Oczywistym jest, że lokata kapitału we własne kompetencje to większa szansa na awans.

Prowadzeniem szkoleń biznesowych parają się zazwyczaj doświadczeni trenerzy. Duży procent z nich jest znawcą w jakiejś tematyce, np. w technikach kierowania ludźmi, w coachingu, technice prowadzenia negocjacji itd. Trenerzy muszą posiadać nie wyłącznie szeroką i wyczerpującą erudycję, ale również odpowiednie wrodzone umiejętności. Istotne jest, żeby informacje w stosowny sposób eksplikować szkolonym osobom. Mile widziana jest również znajomość tematu z mowy ciała, umiejętność tworzenia pokazów oraz budowania kontaktów interpersonalnych.

Technika organizacji kursów biznesowych jest często porównywalna. Stosuje się transmisje multimedialne, praca indywidualna, ćwiczenia w grupach i pisemna kontrola zdobytej wiedzy. Bywa, że zaplanowane są również uzupełniające konsultacje po uczestniczeniu w warsztatach. Im bogatszy temat, tym bardziej przeciągające się warsztaty, zaprojektowane nawet na dwa dni.

Branża kursów biznesowych powiększa się dynamicznie i wszystko na to wskazuje, że ta tendencja nie odwróci się w perspektywie kilku najbliższych lat. Coraz popularniejsze są ponadto spotkania integracyjne organizowane razem z warsztatami biznesowymi. Ich dużą zaletą jest nie tylko możliwość przekazania wiedzy, ale także integracja osób pracujących w tej samej firmie.

02.10.2014. 13:53

<< Pierwszy < Poprzednia [10 / 10] Następna > Ostatni >>