Narzędzia - gry szkoleniowe

Gry decyzyjne w naszym projekcie dla inżynierów będą wypracowane na poniższym materiale teoretycznym.
Bardzo prosimy abiturientów realizowanych u nas warsztatów i symulacji szkoleniowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeglądnięcie przedstawionych tu źródeł przed wykładem Symulacje Szkoleniowe.
Nadmieniamy w tym miejscu, że niniejsza lista zawiera materiały wykraczające poza podstawową wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii fabuły tworzonych przez Państwa gier.
 • Wzmacnianie Kompetencji Proaktywnych w Rosnącej Firmie, Tymon Kowalski
 • Szkolenia Zawodowe, Teresa Balzak
 • Elektrotechnika pojazdów samochodowych
 • Wielki słownik techniczny polsko-rosyjski
 • Uwaga Prąd elektryczny
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Organizacja przewozów pracowniczych i szkolnych w transporcie samochodowym
 • 77 tematów fotograficznych
 • Termodynamika
 • Geografia ekonomiczna
 • Wielki słownik techniczny rosyjsko-polski
 • Niektóre aspekty rewolucji naukowo-technicznej
 • Socjologia w zakładzie pracy
 • Ostrzenie narzędzi ściernicami diamentowymi - Poradnik
 • Decyzje kierownicze w teorii i w praktyce zarządzania
 • Podstawy konstrukcji urządzeń skrawających
 • Kontrola i sterowanie jakością
 • Maszyny elektryczne pojazdów samochodowych
 • Obsługa kontenerów
 • Elektroniczna technika obliczeniowa
 • Komentarz do ogólnych warunków umów konsumenckich
 • Mistrz,przełożony i wychowawca
 • Podręczny słownik polsko - francuski z suplementem
 • Rozpoznawanie minerałów.
 • Technologia wyrobów wapienno-piaskowych
 • Mały Poradnik mechanika t1
 • Psy,rasy i wychowanie.
 • TURBO BASIC.Przewodnik programisty
 • Fundamenty programu MSExcel wersja 3.0
 • System DOS dla początkujących wersja 5.0
 • Geografia świata 568 str., 24 cm
 • Access baza danych dla Windows
 • Ekologia - wybór przyszłości 374 str., 24 cm
 • Tribologia, tarcie, zużycie i smarowanie 315 str., 24 cm
 • Zespoły elektroenergetyczne automatyki zabezpieczeniowej Wyd I 153s,24cm
 • Encyklopedja powszechna t 4 320 str., 24 cm
 • Historia ustroju i prawa polskiego 655 str., 25 cm
 • Komputerowo wspomagane modelowanie elastycznych systemów produkcyjnych 237 str., 21 cm
 • Kredyty t.1 Leksykon dla praktyków + dyskietka 307 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Quattro Pro 5.0 430 str., 24 cm
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.2 Wyd.XX 491 str., 23 cm
 • Historia literatury polskiej do roku 1939 526s 20cm
 • Japońskie techniki zarządzania- na świecie jest inaczej 35 str. 20 cm
 • Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji Wyd VX
 • Wprowadzenie do ekonometrii w przykład h i zadaniach 372 str,24 cm
 • Kierowanie 535 str,26 cm
 • Nowy umysł cesarza - o komputerach, umyśle i prawach fizyki Wyd.II 505 str,24 cm
 • Ocena przedsiębiorstwa według standardówświatowych Wyd.II 275 str, 24 cm
 • Elementarne zagadnienia ekonomii
 • Finanse w gospodarce rynkowej 364 str, 21 cm
 • Automatyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych 118 str, 24 cm
 • Gwiazdy i planety
 • Marketing : pierwsza polska edycja
 • Matematyka konkretna Wyd.II 718 str, 24 cm
 • Chemia organiczna dla licealistów wyd 2 400s 24cm
 • Matematyka - zbiór zadań maturalnych z matematyki 238 str, 24 cm
 • Elektronika 447 str, 24 cm
 • Wirusy - nie tylko. D-77 317 str, 24 sm
 • Altany, pergole, pawilony ogrodowe 78 str, 30 cm
 • Internet - praktycznie 500 str, 24 cm
 • Auto CAD BeStCAD - budowlane konstrukcjebetonowe i stalowe D-162 346 str. 24 cm
 • Visual C++ 6
 • Sektor finansowy w Polsce 305 str, 24 cm

  16.09.2016. 00:02