Lektury dodatkowe - gry menedżerskie

Gry strategiczne w naszym projekcie dla kierowników produkcji będą stworzone na przedstawionym tutaj materiale informacyjnym.

Gorąco prosimy abiturientów realizowanych u nas zajęć i gier decyzyjnych dla kierowników produkcji o przeglądnięcie przedstawionych tu lektur przed wykładem Gry Strategiczne.

Stacje obsługi samochodów

49 województw

Technika pomiarów

Gry motywacyjne – podstawy praktyczne

Matematyczna Praktyka stabilności.

Maszyny przepływowe cz II

Maszyny i urządzenia energetyczne czIII

Wprowadzenie do uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej

Mały Poradnik odlewnika

Zarys elektrotechniki

Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie

Wielki słownik z suplem.A-K niemiecko-polski t.I

Rysunek zawodowy dla ZSzZ

Chemia fizyczna

Systemy elektroenergetyczne

Fundamenty automatyki napędu elektrycznego

Podstawy nauki zarządzania

Stany nieustalone maszyn elektrycznych prądu przemiennego

Pomiary cieplne i energetyczne

Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.IV

Rysunek zawodowy dla malarza budowlanego i sztukatora

Samorząd w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy Zbiór przepisów

Pożyteczne resztki

Bezpieczeństwo i higiena pracy skrypt dla słuchaczy ,szkolenie kurs

IBM.PC dla każdego

Elementy rachunkowości zarządczej

Układy scalone CMOS

Angielska gramatyka na wesoło

Przemiany energii elektrycznej.Zagadnieni wybrane. Wyd.II. 386str.,23cm.

Elektronika dla studentów fizyki.Wyd II. 285str.,23cm.

Dzieje Polski 1501-1795 Wyd.IV 184 str., 25 cm

Wstęp do prawoznawstwa

Interdyscyplinarne Podstawy ochrony środowiska przyrodniczego 240 str., 24 cm

Encyklopedia szkolna. Historia

MIDI muzyczny standard dla komputerów 221 str., 21 cm

Prawoznawstwo 193 str., 20 cm

Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne

Corel Draw 5.0 471 str., 24 cm

Język angielski wybrane ćwiczenia dla początkujących 263 str., 24 cm

Ekonomia - przewodnik dla studiujących 385 str., 20 cm

Kodeks postępowania administracyjnego - komentarz St.pr.30.04.94 Wyd.II 757 str., 24 cm

Pisarze polscy XX wieku sylwetki

Encyklopedia biznesu T.1 736 str.24 cm

Zarys powszechnej historii państwa i prawa Wyd.VI 399 str,21 cm

Rachunkowość od podstaw 416 str,21 cm

Fundamenty elektroniki półprzewodnikowej Wyd.II 328 str, 24 cm

Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach Wyd.II 397 str, 24 cm

Rozpylanie cieczy w urządzeniach energe-tycznych

Geografia państw świata tł.z j. ang. 511s 28cm

Mikroekonomia 570 str, 24 cm

Od probówki do multimediów czyli jak stosować komputery w nauczaniu chemii 207 str, 24 cm

Zarządzanie międzynarodowe 255 str, 21 cm

Podstawy bankowości 143 str, 24 cm

Psychologia wychowawcza 371 str, 24 cm

Negocjacje 185s 20cm

Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne 384 str, 24 cm

Rachunkowość zarządcza wyd.2 385s 23cm

Matematyka finansowa.Elementy teroetycznprzykłady, zadania. wyd 4 358s 23cm

Na ramionach olbrzymów. Życie i dzieło twórców współczesnej fizyki. 339s 20cm

Wielki słownik polsko-angielski A-Ó 800 str, 24 cm

Pracownia fizyczna wspomagana komputerem

31.12.2014. 00:02