Biblioteczka - symulacje decyzyjne

Gorąco prosimy abiturientów prowadzonych przez naszą organizację wykładów i gier biznesowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o opanowanie najważniejszych treści z przedstawionych tu lektur w ramach warsztatu Gry Strategiczne Dla Pracowników.
Zwracamy uwagę przy tym, że następujaca lista zawiera opracowania wychodzące poza tradycyjną wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w kwestii scenariusza opracowaywanych przez Naszych Uczestników gier.
 • Rozwój Zachowań Menedżerskich w Nowoczesnej Jednostce Biznesowej, Dawid Stefanowicz
 • Szkolenia Techniczne, Teresa Cernowska
 • Podręcznik kierowcy samochodowego
 • Przeciwrdzewna Ochrona.Malarska Konstrukcja stalowa
 • Fizyka t 2
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Niezawodność elementów i urządzeń automatyki
 • Labolatorium materiałoznawstwa cz II
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czII
 • Fizyka dla kl.III Technikum
 • Wstęp do informatyki w zarządzaniu
 • Elektrotechnika
 • Rozój społeczno gospodarczy Polski w latach 70-tych
 • Technika wysokich napięć
 • Historia nowożytna krajów Azji i Afryki
 • Motywacyjne problemy zarządzania
 • Mały ilustrowany leksykon techniczny
 • Technika i fantazja część 1 język angielski dla zaawansowanych
 • Procesy klimatotwórcze
 • Systemy komputerowe automatyki przemysłowej 1-Isprzęd oprogram
 • Elektrotechnika teoretyczna t.I.Praktyka obwodów elektrycznych.
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów
 • Spiżarnia domowa.
 • Elektromechaniczne stany przejściowe w systemie energetycznym
 • Podręczny słownik polsko-bułgarski z suplementem t1
 • Rocznik statystyczny 1988
 • Mały podręcznik kierowcy
 • Zastosowania analogowych układów scalonych
 • PCiMS DOS 401 Krok po kroku.
 • Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków
 • Sztuka świata tom 4
 • Modele probabilistyczne w sieciach elek-troenergetycznych. Wyd.I. 251str.,20cm.
 • Układy scalone serii UCY74LS i UCY74S Parametry i zastosowania 270 str., 24 cm
 • Chemia rolna 342 str., 24 cm
 • Matematyka Ćwiczenia problemowe dla Politechnik Wyd III 265s,24cm
 • Ami Pro 3.0 w.polska 224 str., 15 cm
 • Elektronika ogólna i samochodowa
 • Psychologia wychowawcza cz.I Wyd.VI 371 str., 24 cm
 • Works dla każdego Works dla Windows 2.0 PL Dla początkujących i średnio zaawansow. 245 str., 23 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • PageMaker 5.Używam program do profesjonanego składu publikacji. 455 str., 23 cm
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Wyd I 225s 20cm
 • S.O.S. DOS 249 str., 24 cm
 • Zarządzanie strategiczne Geneza i rozwój180s 24cm ] 180s 24cm
 • Psychologia ogólna Pamięć uczenie się język cz.3
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wyd.II 318 str,21 cm
 • Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych cz.IA
 • Matematyka t.1 EIT Podręczniki Akademic.wyd 13
 • Strategie rozwoju firmy 341 str, 20 cm
 • Historia folozofii T2 295 str, 24 cm
 • Mechanika techniczna-Statyka i wytrzymałość materiałów,T.1
 • Poradnik elektroenergetyka przemysłowegoWyd.IV 458 str, 20 cm
 • Kompleksowa gospodarka odpadami w gminie
 • Księga przysłów 495 str, 24 cm
 • Polska w drodze do Unii Europejskiej 315 str, 20 cm
 • Zarządzanie środowiskiem 402 str, 20 cm
 • Historia Polski 1945-1999 203 str, 21 cm
 • Bezpieczeństwo w elektroenergetyce 376 str, 24 cm
 • Delphi - programowanie 376 str, 24 cm
 • Elementy, urządzenia i układy automatyki 387 str, 24 cm
 • Chemia dla licealistów cz.II Pierwiastki i związki chemiczne Wyd.II 363-728 str, 24 cm
 • Prawo spadkowe. Zarys wykładu. wyd.5 250s 23cm
 • Zarządzanie informacją i komunikacją - zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych 421 str, 24 cm
 • Angielko-polski słownik informatyczny 373 str, 20 cm

  25.10.2015. 00:14