Biblioteczka - symulacje biznesowe

Gorąco prosimy słuchaczy naszych kursów i symulacji biznesowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przejrzenie wymienionych poniżej książek przed wykładem Gry Decyzyjne.
Nadmieniamy przy tym, że umieszczona w tym miejscu lista zawiera lektury wychodzące poza podstawową wiedzę o grach i służy do inspiracji w zakresie scenariusza opracowaywanych przez Kursantów gier.
 • Szkolenie Postaw Zespołowych w Konkurencyjnej Jednostce Biznesowej, Tadeusz Stanisławski
 • Szkolenia Menedżerskie, Łucja Aldowska
 • Przeciwrdzeniowa ochrona malarstwa konstrukcji stal.
 • Praktyka regulacji.Pzegląd,analiza,projekt
 • Turbogeneratory
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Teoria informacji
 • Lokalizacja uszczelnień w przewodowych liniach telefonicznych
 • Fundamenty projektowania siłowni cieplnych
 • Skrawanie i narzędzia
 • Poradnik dyżurnego ruchu
 • Symbole graficzne w elektrotechnice elektronice i automatyce
 • Technologia instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Organizacja od dołu i od góry
 • Matematyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne
 • Technologia budowy maszyn.
 • Leksykon magazynowania
 • Socjologia inna.studium zapoznanej meto dy
 • English in structures and Situations
 • Spółdzielcze prawo mieszkaniowe
 • Język angielski dla początkujących
 • Niezawodność urządzeń elektronicznych
 • Podręczny słownik polsko - francuski z suplementem
 • Montaż budynków ZBP
 • Podręczny słownik polsko-bułgarski z suplementem t1
 • Niezawodność łożysk tocznych
 • Vademecum ochrony przeciwpożarowej w handlu i usługach
 • Window 3.0 Leksykon użytkownika
 • Wodociągi i kanalizacja Przewodnik
 • Przyrządy półprzewodnikowe MOS
 • Zastosowania programu NAP 2 do obliczania układów elektrycznych
 • Badanie urządzeń energoelektrycznych. Wyd.I. 324str.,23cm.
 • Co i jak w assemblerze czyli Leksykon dla średnio zaawansowanych./1 dyskietka/ 67str.,20cm.
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 192str,20cm
 • Prawo wekslowe i czekowe z komentarzem oraz wzorami weksli i pism procesowych Stan pr.15.10.92 211 str., 20 cm
 • Kodeks handlowy. Prawo o postępowaniu układowym. Prawo upadłościowe 211 str., 23 cm
 • Microsoft ACCESS dla Windows zasady użytkowania 134 str.,24 cm
 • Prawa Murphy'ego a DOS 305 str., 24 cm
 • Peugeot - Leksykon warsztatowca 205, 309, 405 85 str., 29 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Chemia nieorganiczna cz II 457 str., 24 cm
 • Mechanika konstrukcji dla architektów Przykłady obliczeń 363 str., 24 cm
 • Almanach świata ,95 Fakty liczby ludzie 1208s 20cm
 • Matematyka w szkole średniej Powtórzeniei zbiór zadań 588s 20cm
 • Informatyka bez tajemnic cz.II
 • Programowana nauka języka niemieckiego Kusr intensywny dla średnio zaawansow. Wyd.II 221 str,24 cm
 • Kodeks handlowy - komentarz T 2 1198 str,21 cm
 • Pracownia chemiczna, Analiza ilościowa Wyd.IV 191 str,24 cm
 • Corel DRAW!6 w.polska prosto i przystępnie 161 str, 24 cm
 • Ekonomia - Makroekonomia 535 str, 24 cm
 • Człowiek istota społeczna Wyd.V 575 str, 20 cm
 • Informatyka bez tajemnic cz.II użytkowanie mikrokomputerów Wyd III 244 str, 24 cm
 • Zobowiązania - część ogólna 312 str, 20 cm
 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych Przewodnik
 • Auto Cad 2000 + D-20 1156 str, 24 cm
 • Poznajemy Internet 287 str, 24 cm
 • Finanse publiczne 205 str, 24 cm
 • Prawo handlowe 526 str,24 cm
 • Obrazy organizacji 489s 21cm
 • Ptaki świata 416 str, 21 cm
 • Windows 2000 - spójrz w okna 381 str, 24 cm
 • Elektrochemia cz.2 Elektrodyka 312s 20cm
 • Zastosowanie elementarne rachunku prawdopodobieństwa do wnioskowania statystycznego 88 str. 24 cm
 • Przekładnie ślimakowe walcowe 194s 24cm

  19.09.2015. 00:12