Baza wiedzy - gry biznesowe

Serdecznie prosimy absolwentów realizowanych u nas zajęć i symulacji biznesowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeczytanie przedstawionych tu źródeł jako aneks do programu Gry Decyzyjne.

Teoria struktury administracji państwowej

Leksykon przezwajania silników indukcyjnych

Podstawy hydrometalurgii
Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
Systemy prawne regulujące międzynarodowe przewozy towarów kolejami
Gospodarka cieplna czII
Wielki słownik techniczny polsko-rosyjski
Chemia dla klasy L.O.
Silniki spalinowe małej i średniej mocy
Przewodnik techniczny kierownika budowy
Projektowanie elektrycznych urządzeń sterowania blokady i sygnaliz.
Stalowe pomosty użebrowane
Ubezpieczenia komunikacyjne
Mechanika techniczna /prot.nr 22-zamiany
Telemonter BHP
Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz. Układy Wyd. II popr.
Pzegląd obliczeń zmęczeniowych
Rozwój podstawowych pojeć chemicznych
Fortran IV dla maszyn jednolitego systemu.
Modułowe i mikroprogramowalne uklady cyfrowe
Informatyka. Przewodnik dla ekonomistów
1000 słów o chemii i broni chemicznej
Gospodarka finansowa przedsiębiorstw państwowych
Oczyszczenie przemysłowych gazów odlotowych
Przewodnik kierownika budowy t.II
Pojazdy włoskie
COREL ORAW wersja 2.0 Podręcznik użytkownika.
System DOS dla początkujących wersja 5.0
Rozmówki angielskie
ChiWriter 4.0. 177str.23cm.
Nieliniowe elektroniczne układy analogowe.Wyd. I. Podręcznik akademicki. 429str.,23cm.
Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw 261str,20cm.
Maszynoznawstwo Wyd XVI 470s,23cm
Prawo jazdy Wszystkie pytania testowe ABT Wyd.II 325 str., 20 cm
Ślusarstwo w pytaniach i odpowiedziach Wyd.VIII 410 str, 20 cm
Excel 4.0 Microsoft ćwicz z nami Wyd.I 136 str., 23 cm
Instalacje przemysłowe Wyd.IX Podręcznik dla technikum 414 str., 20 cm
Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
Kapitalizm kontra kapitalizm 311 str., 19 cm
Wielki słownik rosyjsko-polski T.2 Wyd.IV 799 str., 24 cm
Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie 2 - Wysoka fala proroctw: Hegel, Marks inastępstwa 422 str., 20 cm
Język C++ Wyd.II 700 str., 24 cm
Pzegląd ekonomii Wyd 1 363s 24cm
Bezpieczeństwo i higiena pracy Podręcznik dla technikum Wyd.V 238 str,20 cm
Pzegląd rachunkowości - zbiór zadań 168 str,24 cm
Aby osiągnąć cel 190 str, 20 cm
Inżynieria zarządzania cz.2 Strategie wytwarzania, projektowanie procesów i systemów produkcyjnych Wyd.II 399 str, 24 cm
Testy z matematyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia 251 str, 20 cm
Zaawansowane metody oczyszczania ścieków
Słownik techniczny włosko-polski Wyd.III 295 str, 24 cm
Księga pierwiastków chemicznych 429 str, 24 cm
Prawo amerykańskie Wyd.III 292 str, 24 cm
Układy elektroniczne cz.1 Układy analogowe liniowe Wyd.3 467 str, 24 cm
Matematyka dla studentów wyższych uczelni technicznych 660 str, 24 cm
Słownik poprawnej polszczyzny 1786 str, 24 cm
Rachunkowość małych firm 238s 24cm
Rachunkowość finansowa
Elementy statystyki w zadaniach 223 str, 24 cm
Word 2000 w.polska 844 str, 24 cm
HTML 4 Vademecum profesjonalisty Wyd.II D-217 1142str. 24 cm
Recykling materiałów polimerowych 236 str, 24 cm
Excel 2003 PL - porgramowanie w VBA vademecum profesjonalisty + D-271 871 str, 24 cm

14.12.2014. 00:04