Artykuły - symulacyjne ćwiczenia decyzyjne

Serdecznie prosimy absolwentów prowadzonych przez naszą organizację zajęć i gier decyzyjnych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeglądnięcie opublikowanych na tej stronie lektur jako aneks do programu Interpersonalne Symulacje Biznesowe.
Chcemy zauważyć przy tym, że niniejsza lista zawiera materiały wychodzące poza tradycyjną wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji odnośnie scenariusza pisanych przez Naszych Uczestników gier.
 • Szkolenie Kompetencji Proaktywnych w Międzynarodowej Organizacji, Norbert Stanisławski
 • Szkolenia Techniczne, Łucja Elwik
 • Obsługa instalacji elektrycz.w samochod. i motocyklach.
 • Przeciwrdzewna Ochrona.Malarska Konstrukcja stalowa
 • Technologia budowy maszyn.
 • Gry produkcyjne – fundamenty praktyczne
 • Częstotliwościowe metody w teori Nieliniowych ukł. dynam.
 • Pomiary w technice cieplnej
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czI
 • Człowiek Nauka Technika
 • Mały Leksykon odlewnika
 • Aparaty elektryczne
 • Ustroje budowlane Układy nośne budynku
 • Kaskadowe układy napędowe z przekształtnikami tyrystorowymi
 • Elektrotechnika t.2 /prot.13-zamiany/
 • Będę wynalazcą
 • Praktyka obliczeń optymalizacyjnych
 • Wykonywanie izolacji termicznych w budownictwie /Przewodnik/
 • Organizacja baz danych.
 • ABC reformy gospodarczej dla mistrzów
 • Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.II
 • Nowe metody napraw nadwozi samochodów osobowych
 • Samochody osobowe. Opisy techniczne i dane regulacyjne t.II
 • O kosmetykach praktycznie
 • Praca mistrza i jej usprawnienie BOP
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Wprowadzanie do użytkowania mikrokomputerów
 • Przewodnik po Polsce
 • Clipper 5.0.
 • Procesy biochemiczne w rzekach i zbiornikach wodnych
 • Arkusze kalkulacyjne przykłady zastosowań tricki, kruczki
 • Borland C++. Programowanie proceduralne. 191str.,24cm.
 • Informatyka-pierwsze kroki. MS-DOS,Lotus1-2-3,Norton Commander,ChiWrite. /1 dyskietka/. 215str.,23cm.
 • Organizacja i zarządzanie produkcją 149str,20cm
 • Mechanika budowli ujęcie komputerowe T I 352 str., 24 cm
 • Wideo-technika audiowizja komputerowa 119 str., 24 cm
 • Literatura polska w latach 1939-1989 Wyd.I 375 str., 20 cm
 • Wprowadzenie do standardu magistrali VMEbus 139 str., 24 cm
 • Słownik wyrazów kłopotliwych Wyd.I 403 str., 21 cm
 • Gry lean manufacturing – podstawy teoretyczne
 • Elektrotechnika w zarysie Wyd.I Podręcznik dla ZSZ 172 str., 24 cm
 • Przewodnik po finansach 201 narzędzi podejmowania decyzji dla menedżerów. 486s 20cm
 • Ogrzewanie + klimatyzacja Poradnik Tł. z j. niemieckiego 1966s 20cm
 • Geografia Ekonomiczna WydIII Uczniowie szkół śred.,kandydaci na studi 320 23cm
 • Historia 1789-1871 Podręczni dla szkół średnich
 • Słownik języka polskiego L - P z włączonym suplementem 1033 str,24 cm
 • EXCEL dla Windows 95 248 str,24 cm
 • Auto CAD LT dla Windows Wersja polska i angielska
 • Oracle Przewodnik projektanta baz danych 281 str, 24 cm
 • Maszyny elektryczne 7a Podręcznik dla technikum 436 str, 24 cm
 • Kodeks handlowy 606 str, 20 cm
 • Katechizm kaścioła katolickiego 738 str, 25 cm
 • Elementy prawa dla ekonomistów wyd.13
 • Windows 98 + CD D-150 932 str 24 cm
 • Nowy leksykon ekonomiczny 383 str, 24 cm
 • Oksfordzki słownik filozoficzny 466 str, 24 cm
 • Słownik ortograficzny 941 str, 24 cm
 • Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych 448 str, 24 cm
 • Marketing - punkt zwrotny nowoczesnej firmy 689 str, 24 cm
 • The New Encyclopedia Britannica Volume 17
 • XML 270 str, 24 cm
 • Chemia. Encyklopedia dla wszystkich 453s 23cm
 • Geologia historyczna dla geografów 253 str, 24 cm
 • Jubileuszy 11 zjazd ogrzewników polskich

  03.08.2016. 00:08