Aktualności – egzamin – Kurs Coachów

W tym miejscu publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Szkoła Trenerów Sprzedaży:
Celem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych załogi jednej z przedstawionych tutaj organizacji NGO, a potem przeprowadzenie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z wymienionych tutaj problemów.
SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU TE TEMATY SZKOLENIA:
 • Diagnoza kompetencji zawodowych
 • Kompleksowe zarządzanie projektem – ludzie i metodyka
 • Narzędzia wewnętrznej komunikacji bezpośredniej, w tym efektywne prowadzenie spotkań, zebrań
 • Wstępne sesje z programu „szkolenia sprzedażowe” na podstawie autorstwa Training Projects
 • Coaching w zarządzaniu
  ZESTAWIENIE JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:
 • FUNDACJA OŚWIATOWA IM.KS.STANISŁAWA KONARSKIEGO
 • KLUB STRZELECKI "GRYF SŁUPSKI"
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY "TEMPO" PUŃCÓW
 • STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW LASEK
 • "POMOC POTRZEBUJĄCYM"
 • FUNDACJA "VALETUDINARIA"
 • FUNDACJA NA RZECZ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU
 • STOWARZYSZENIE POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW IMIENIA IRENY RAJKOWSKIEJ
 • TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RZEKI REGI
 • AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM
 • "STOWARZYSZENIE TEATR PER SE"
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI I WSPIERANIA KULTURY "KIEŁPIE"
 • SOLIDARNI ZIEMI PUŁAWSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE HOSPICJUM SUWALSKIE
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ PEŁNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

  16.05.2015. 00:07